Eén enkele zin is voldoende om het antwoord op deze vraag te geven: ALLE Zuchtsieger (Schoonheidskampioenen) van de SV, en zelfs véél meer!

 

En het wordt u allemaal gepresenteerd met een leuke kleurcodering voor een betere herkenning (BSZS, BSP, DDR, EUSV, WUSV, en FCI).

 

Eerst en vooral krijgt u, lichtroze gekleurd, alle Sieger-reuen van de Bundessiegerhauptzuchtschauen (BSZS) van de Herdershondvereniging SV (e.V.) sinds het begin van de Duitse Herdershond-geschiedenis in 1899, met uitzondering van enkele oorlogsjaren en de jaren waarin de Siegertitel niet werd toegekend.

 

Roland Starkenburg

Sieger BSZS (VA1)

 

 

Lichtgroen gekleurd zijn alle Leistungssieger van de Bundessiegerprüfungen (BSP) vanaf 1951, voor zover ze mannelijk zijn. Er ontbreken alleen maar de BSP-Sieger die geen officiële stamboom hadden, zoals bijvoorbeeld de door Friedrich Biehler aangevoerde „Drago“ (met 295 V1 Leistungssieger in 1970) of „Rex“ Kappenberg (296 V1 in 1980) die gebracht werd door Gerd Neubert.

 

Iriac Ruhbachtal

Sieger BSP

Wat mag u verwachten?

 

We zijn zeer verheugd over het feit dat we eveneens de Sieger-reuen van de voormalige DDR kunnen aanbieden, niet alleen uit de Kynologie (blauw gekleurd), maar tevens uit de Leistung (oranje gekleurd), en daardoor niet alleen de equivalenten van de winnaars van de (West-Duitse) Siegerschauen en de Leistungsprüfungen, maar ook de liefhebbers van de Duitse Herdershonden uit het Oosten, samen met hun expertise als fokkers, kunnen roemen. Tot aan de hereniging vonden deze wedstrijden plaats tussen 1948 (Schau) resp. 1962 (Leistung) en 1990. Let u er aub op, dat de Leistungsprüfungen niet beperkt waren tot Duitse Herders, maar toegankelijk voor alle rassen, er dus niet ieder jaar een DH als winnaar was, en ook hier der vrouwelijke winnaars wegvallen.

 

Nota: In de DDR was het voor de fokvereniging, de SZG (Spezialzuchtgemeinschaft) Deutsche Schäferhunde (opgericht in 1945), niet toegestaan om eigen Sieger-showen te organiseren, de besten werden echter tijdens de „DDR-Siegerausstellungen für Dienst- und Gebrauchshunde“ gekozen. Voor de hondensportliefhebbers was de deelname aan deze „DDR-Meisterschaft“  trouwens het hoogste doel.

 

Condor Marderpfahl

Sieger DDR-Zuchtschau (V1)

 

Bojar Braunsberg

Sieger DDR-Meisterschaft

 

 

In 1968 werd de Europese Unie van de Herdershondenverenigingen (EUSV) opgericht onder impuls van de toenmalige SV-President Dr. Christoph Rummel. „In kaart brengen van oneerlijke hondenhandel“ was één van de belangrijkste doelstellingen! Het eerste Europees Kampioenschap vond plaats in 1975. De mannelijke Sieger van de EUSV-Kampioenschappen worden zonder uitzondering gedocumenteerd (en in het geel onderscheiden).

 

Galant Unteröd

Sieger EUSV - Europameister

 

 

De Wereld-Unie van de Herdershondenverenigingen (WUSV) werd weliswaar reeds in  1973 gesticht, maar het ingevoerde Europees Kampioenschap werd slechts door het nieuwe WUSV-Wereldkampioenschap vervangen in 1988. De Wereldkampioenen van de WUSV, voor zover ze mannelijk waren, zijn zonder uitzondering terug te vinden (in donkergroene kleur) in de tabel.

 

Kalle Welzbachtal

Sieger WUSV - Weltmeister

 

 

Dan moeten we alleen nog maar de wereldkampioenschappen van de FCI noemen, het dakverband van alle hondenverenigingen van de wereld. Ook hier is er een wereldkampioenschap dat de beste Gebrauchshunde (werkhonden) van de verschillende rassen bepaalt. De Sieger-reuen van het FCI-Wereldkampioenschap worden eveneens allemaal (en dan in het rood) opgevoerd.

 

Orry Haus Antverpa

Sieger FCI - Weltmeister

U kan nu de bovenste navigatiebalk gebruiken om de Engelse versie van deze website verder door te nemen, ofwel via de Start-pagina naar de Duitse versie omschakelen.

Veel plezier!

Direct bestellen:

De “Hall of Fame” van de Duitse Herder werd samengesteld door middel van MS Office Excel. Indien u dit programma nog niet op uw computer heeft geïnstalleerd, kan u gratis een “Office Viewer” van het Internet downloaden.

Na ontvangst van uw betaling, wordt zo spoedig mogelijk een CD-R in slimcase-verpakking toegestuurd. Let u er wel op alleen correcte adresgegevens te vermelden. De prijzen zijn inclusief alle portkosten.

 

Bestellen via PayPal ====>>>

(Klikken op „Buy Now“ button)

Een goed idee voor een origineel geschenk!

Bestel meerdere kopieën en verras de sportvrienden van uw plaatselijke kringgroep! Eén enkel exemplaar kost 45 €, maar 5 stuk krijgt u al voor 40 € per stuk. Vraag naar onze kortingen voor grotere hoeveelheden of speciale gelegenheden.

Hoeveelheid

“Vanzelfsprekend zijn alle pogingen om van buitenaf invloed uit te oefenen verboden. Vele exposanten zijn van mening, dat het bij de beoordeling van herdershonden alleen maar op de stand (houding) van de oren en op voorgespiegelde opmerkzaamheid aankomt; ze proberen alle mogelijke middeltjes om de keurmeester een plaatje te presenteren, in plaats van de natuurlijke hond, die hij wil zien. De bescheidener toveren in de ring met allerlei grappen en grollen; op zichzelf zou dit onschuldig zijn, ware het niet dat ze ermee ook de naburige honden stoorden en door hun nutteloos gedoe het goede verloop van de keuring ophielden. De meest gehaaiden onder hen hebben echter zoals het handige regisseurs betaamt hun helpers als hooligans buiten aan de ring verdeeld. Zij moeten stemming maken vóór de beeldschone hond en tégen de onbekwame keurmeester, die nog blijkt te twijfelen; vooral echter moeten ze de hond van alle kanten door toeroep, gefluit en toeteren in een kunstmatige toestand van opwinding brengen, zodat hij zich toch maar “mooi” toont, dat wil zeggen ogenschijnlijk vol van leven, vooral echter zó onrustig, dat de keurmeester fouten in de bouw niet goed kan vaststellen. Een oudere ervaren keurmeester laat zich door dergelijke grappen en grollen niet verblinden. Is de ring vol bezet, dan heeft de keurmeester voor de individuele hond niet onbeperkt tijd ter beschikking, en zal hij het dier van de grappenmakers van voorafaan een klasse naar beneden plaatsen, omdat hij het door de dwaze pogingen om te beïnvloeden niet voldoende kan monsteren; dan zal er zich wel eens een gelegenheid voordoen om vanuit een andere hoek een blikje op de hond te werpen, wanneer de medeplichtigen niet met hem bezig zijn en de meester reeds van zijn overwinning droomt. In zulke gevallen die jammer genoeg niet zelden voorkomen is het de zaak van de toeschouwers aan de ring om bezwaar te maken, in te grijpen en de helpers te laten vaststellen, zodat ze van het veld kunnen worden gestuurd; het uitoefenen van de job van Ringpolitie is geen mandaat van de keurmeester, ook zijn commissarissen en de secretaris hebben andere taken die ze moeten nakomen wanneer ze willen vermijden dat de beoordeling vastloopt.”

Citaat Max von Stephanitz over Double Handling: